Sykehusavtaler

Veslas koffert har som mål at foreldre til alle barn som fødes med Downs syndrom i Norge skal få en koffert ved det sykehuset barnet blir født.

 

Veslas koffert har siden 2019 hatt avtale med alle nyfødt intensivavdelingene i landet, samt føde- og barselavdelinger. Ved de sykehusene der det finnes både barsel- og nyfødtintensivavdelinger, håper vi barna som fødes får koffert uavhengig av hvilken avdeling de blir liggende på.

 

Jobber du ved et sykehus som trenger påfyll av kofferter? Har du født et barn med Downs syndrom uten å få tilbud om å motta Veslas koffert? Send oss en mail på post@veslaskoffert.com eller bruk kontaktskjemaet vårt!

 

Her er en oversikt over hvor Veslas koffert skal være tilgjengelig:

 

Helseforetak

Avdeling

Helse Vest RHF

Helse Stavanger HF

Stavanger, NFI og barsel

Helse Fonna HF

Haugesund, NFI

Helse Bergen HF

Haukeland, NFI og barsel

Helse Førde HF

Førde, barsel- og kuvøseavdeling

Helse Midt-Norge RHF

Helse Møre og Romsdal HF

Molde, barsel

Volda, fødeavdeling

Ålesund, NFI og barsel

St. Olavs Hospital HF

St. Olavs hospital, NFI og barsel

Helse Nord-Trøndelag HF

Helse Nord RHF

Levanger, barne- og ungdomsposten,

enhet for nyfødte

Namsos, fødeavdeling

Helgelandssykehuset HF

Mo i Rana, barsel

Sandnessjøen, barsel

Finnmarkssykehuset HF

Hammerfest, NFI

Kirkenes, barsel

Nordlandssykehuset HF

Bodø, NFI og barsel

Vesterålen, Stokmarknes, barsel

Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Harstad, fødestue

Tromsø, NFI og barsel

Helse Sør-Øst RHF

Akershus universitetssykehus HF

Ahus Kongsvinger, fødeavdeling

Ahus Nordbyhagen, NFI

Oslo universitetssykehus HF

Ullevål, NFI og barsel

Rikshospitalet, NFI og barsel

Sykehuset i Vestfold HF

Tønsberg, NFI

Sykehuset Innlandet HF

Elverum, NFI

Gjøvik, fødeavdeling

Lillehammer, NFI, fødeavdeling og barsel

Sykehuset Telemark HF

Skien, NFI

Sykehuset Østfold HF

Kalnes, NFI

Sørlandet sykehus HF

Arendal, barsel

Flekkefjord, barsel

Kristiansand, NFI og Habu

Vestre Viken HF

Bærum, barsel

Drammen, NFI

Kongsberg, barsel

Ringerike, barsel

Veslas koffert: Sykehus